دهلیز

علی مردانی

بهمن 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
آبی به رنگ آسمان
بادبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند The kites always rise with adverse winds.
بانوی اردیبهشت
من عاشق شدم عاشق کسیکه همیشه حواسش به من بود ، منو ببخش که حواسم بهت نبود. عاشقتم خدا.
پیام رسان ایرانی سروش
معرفی پیام رسان سروش
مجله آنلاین بنیانا
کانال مجله بنیانا در پرشین بلاگ | وب سایت : www.bonyana.com